Spot de visser

Uit EurosWiki

Spot de visser is een spel dat tijdens de heen- of terugvaart gespeeld kan worden door mensen die geen verantwoordelijkheden dragen om verveling tegen te gaan. Het spel bestaat uit 3 onderdelen:

  • Het afkopen van een fles Schippersbitter door iedere deelnemer aan het spel
  • Het spotten van vissers aan de oever van het Twentekanaal of de IJssel (afhankelijk van de escalatiedrang van de deelnemers mogen alleen deelnemers aan het spel een call maken, of iedereen die aanwezig is)
  • Het drinken van een glaasje Schippersbitter iedere keer dat er een visser wordt gespot


Afhankelijk van het weer is de kans groot dat een enkele fles Schippersbitter per persoon niet voldoende is voor een hele heenvaart. Uiteraard kan er een nieuwe fles worden afgekocht op het moment dat de eerste leeg is.