Soccie

Uit EurosWiki

Soccie staat voor: SociëteitsCommissie der Sevende Camer. De Soccie draagt zorg voor de kroeg in de Sevende Camer, voor alle drie de Eurosverenigingen. Ze zorgt ervoor dat er in de kroeg drank en eten is. Ze verhuurt de kroeg als deze niet door een van de Eurosverenigingen wordt gebruikt en zorgt voor de inrichting en netheid. Dus eigenlijk alles voor het goed laten draaien van een horeca gelegenheid. De kroeg van de Sevende Camer is een plek waar je altijd wat kunt eten of drinken, bijna iedere avond zijn er borrels en er wordt veel door de drie verenigingen gegeten. Tevens worden er afstudeer praatjes gehouden en feesten georganiseerd. Het is dus een goed samenkomen van watersportende studenten van de drie Euros-verenigingen.

De Soccie 2007-2008 bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Akke Bakker (DZ Euros)

Draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de Soccie, is officiële vertegenwoordiging naar buiten toe, aanspreekpunt voor het stichtingsbestuur, de verenigingen, het CBE en natuurlijk de leden.

  • Penningmeester: Matthew Vuijk (DRV Euros)

Draagt verantwoordelijkheid voor het innen van de incasso, het beheer van de bankrekening en de kas. Kortom verantwoordelijkheid voor het gehele financiële beleid.

  • Inkoper: Edzo Klawer (DRV Euros)

Zorgt voor voldoende voorraad van drank, snacks en koeken, zorg dragen voor naleving hygi?ecode, aanvullen verbanddoos, beheer van bank- en inkooppassen voor directe aankopen.

  • Kroegbeheerder: Thomas van Vliet (DRV Euros)

Beheer van de kroeg (planning activiteiten), contacten met de kroegploeg, verhuur van de kroeg, zorgdragen voor netheid van de kroeg en de aankleding, onderhoudt contacten voor eventuele reparaties binnen de kroeg.