Sjabloon:References

Uit EurosWiki
De sjabloonbeschrijving hieronder wordt niet afgebeeld wanneer het sjabloon wordt geplaatst

Doel

Het op eenvoudige wijze invoegen van referenties en het gemakkelijk schalen van referentielijsten. We geven er de voorkeur aan om dit sjabloon te gebruiken boven <references />, zodat gebruikers minder codes hoeven te kennen en overal dit sjabloon kunnen gebruiken.

Gebruik

Zonder parameters is dit sjabloon equivalent aan <references />.

{{References}}

Lettergrootte

Met de eerste parameter kan de lettergrootte worden aangepast. De waarde van de parameter kan zowel een relatieve lettergrootte (bijvoorbeeld 90%) als een absolute lettergrootte (bijvoorbeeld 8px) zijn. De standaardgrootte is 100%. Vul op de puntjes de lettergrootte in:

{{References|...}}

Let op: bij gebruik in combinatie met Sjabloon:Tl beter geen lettergrootte opgeven omdat de Appendix de lettergrootte al kleiner maakt en de tekst leesbaar moet blijven.

Kolommen

Met een tweede parameter kan men de referentielijsten in meerdere kolommen verdelen. N.B.: in sommige browsers, waaronder bepaalde versies van Internet Explorer, werkt dit niet. Standaard worden referenties in één kolom weergegeven. Geef als tweede parameter 2, 3 of 4 om de referenties over twee, drie of vier kolommen te verdelen, of 30em om ze te verdelen over kolommen met een vaste breedte van 30em:

{{References||..}}

Parameter group

Met de parameter group kunnen de weergegeven referenties worden beperkt tot de referenties met die groep. In andere woorden, alle referenties in de vorm <ref group="groepnaam">...</ref> worden weergegeven wanneer de waarde van deze parameter groepnaam is. Standaard worden alle referenties ingevoegd op de plaats van het sjabloon. Gebruik bijvoorbeeld noot als groepnaam. Voeg onderaan het artikel in:

{{References|group=noot}}

Indien <ref>s "genest" moeten worden (bijvoorbeeld om een bewering in een voetnoot te ondersteunen met een referentie), gebruik dan Sjabloon:Tl voor de buitenste <ref>.

Voorbeeld:

In het onderstaande voorbeeld worden de noten en bronnen van een artikel gescheiden weergegeven. In de tekst verschijnt [noot nr] achter elke noot.

Lorem ipsum dolor sit amet.<ref group="noot">Noot 1.</ref> Consectetur adipiscing elit.<ref group="noot">Noot 2.</ref> Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.<ref>Bron 1.</ref> Ut enim ad minim veniam.{{refn|group=noot|Noot 3.<ref>Bron voor noot 3.</ref>}}

{{Appendix||2=

== Noten ==
{{References|group=noot}}

== Bronnen ==
{{References}}
}}

Resultaat (met de Vector-skin):

Lorem ipsum dolor sit amet.[noot 1] Consectetur adipiscing elit.[noot 2] Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[1] Ut enim ad minim veniam.Sjabloon:Refn

Noten
 1. Noot 1.
 2. Noot 2.
Bronnen
 1. Bron 1.

Standaardgroepen

Bij gebruik van een voorgedefinieerde groepnaam worden geen cijfers maar letters gebruikt voor de opvolgende referenties. De referenties worden hierbij niet weergegeven als [groepnaam 1] [groepnaam 2] enz., maar bijvoorbeeld als [a] [b] enz., en in de referentielijst verschijnen deze letters voor de referentieteksten (in plaats van de gebruikelijke cijfers). Dit is een elegante methode om eindnoten van bronverwijzingen te scheiden, of om bijvoorbeeld een tabel van enkele voetnoten te voorzien.

Er zijn vijf standaardgroepen. In de onderstaande voorbeeldcode wordt gebruikgemaakt van de standaardgroep kleine-letter, de andere standaardgroepen zijn hoofdletter, kleine-letter-Grieks, kleine-letter-Romeins en hoofdletter-Romeins.

Lorem ipsum<ref group="kleine-letter" name="eerste">Eerste voetnoot.</ref> dolor sit amet.<ref group="kleine-letter">Tweede voetnoot.</ref> Consectetur adipiscing elit.<ref group="kleine-letter" name="eerste" />

{{References|85%|group=kleine-letter}}
Standaardgroep Resultaat voorbeeldcode
kleine-letter
    → a b c d e ... Sjabloon:!! Lorem ipsum[kleine-letter 1] dolor sit amet.[kleine-letter 2] Consectetur adipiscing elit.[kleine-letter 1]
 1. 1,0 1,1 Eerste voetnoot.
 2. Tweede voetnoot.
hoofdletter
    → A B C D E ... Sjabloon:!! Lorem ipsum[hoofdletter 1] dolor sit amet.[hoofdletter 2] Consectetur adipiscing elit.[hoofdletter 1]
 1. 1,0 1,1 Eerste voetnoot.
 2. Tweede voetnoot.
kleine-letter-Grieks
    → α β γ δ ε ... Sjabloon:!! Lorem ipsum[kleine-letter-Grieks 1] dolor sit amet.[kleine-letter-Grieks 2] Consectetur adipiscing elit.[kleine-letter-Grieks 1]
 1. 1,0 1,1 Eerste voetnoot.
 2. Tweede voetnoot.
Sjabloon:Nowrap
    → i ii iii iv v ... Sjabloon:!! Lorem ipsum[kleine-letter-Romeins 1] dolor sit amet.[kleine-letter-Romeins 2] Consectetur adipiscing elit.[kleine-letter-Romeins 1]
 1. 1,0 1,1 Eerste voetnoot.
 2. Tweede voetnoot.
hoofdletter-Romeins
    → I II III IV V ... Sjabloon:!! Lorem ipsum[hoofdletter-Romeins 1] dolor sit amet.[hoofdletter-Romeins 2] Consectetur adipiscing elit.[hoofdletter-Romeins 1]
 1. 1,0 1,1 Eerste voetnoot.
 2. Tweede voetnoot.

Zie ook

TemplateData

<templatedata> { "params": { "1": { "label": "Lettergrootte", "description": "Met de eerste parameter kan de lettergrootte worden aangepast. De waarde van de parameter kan zowel een relatieve lettergrootte (bijvoorbeeld 90%) als een absolute lettergrootte (bijvoorbeeld 8px) zijn. De standaardgrootte is 100%. ", "example": "90% of 8px", "type": "string", "default": "100%" }, "2": { "label": "Aantal kolommen", "description": "Met een tweede parameter kan men de referentielijsten in meerdere kolommen verdelen. N.B.: in sommige browsers, waaronder bepaalde versies van Internet Explorer, werkt dit niet. Standaard worden referenties in één kolom weergegeven.", "example": "2", "type": "number" } }, "description": "Het op eenvoudige wijze invoegen van referenties en het gemakkelijk schalen van referentielijsten.", "format": "inline" } </templatedata>