Sextant

Uit EurosWiki
Het peilen van de zon als oefening (natuurlijk weten we onze positie op dit moment nauwkeuriger dan onze meting zal zijn).

Een sextant is een instrument waarmee de hoek kan worden gemeten waaronder twee objecten te zien zijn. Sextanten worden vooral gebruikt bij astronavigatie om de hoogte van een hemellichaam aan de horizon te bepalen.

Een sextant kan ook worden gebruikt bij kustnavigatie om de hoek tussen twee objecten te bepalen. Je weet dan dat je op een cirkel zit die door die twee punten gaat. Wanneer de twee objecten evenwijdig aan het vaarwater staan, kan hiermee sneller de positie worden gecontroleerd dan met een kruispeiling. Je stelt het sextant in op de juiste hoek en als de objecten te dicht bij elkaar staan in het beeld, moet je verder van die kant af gaan varen.

Tenslotte kan een sextant worden gebruikt om de afstand waarop een object zich bevindt te bepalen. Dit kan met name nuttig zijn om een kaartje van de directe omgeving te maken wanneer je bent drooggevallen, zodat je weet hoe je weer weg kunt varen als er weer genoeg water staat. Uit de hoek tussen een zandbank en de horizon kan je de afstand tot de zandbank bepalen met:

<math>r = h \tan(90 + \varphi)</math>

waar <math>\varphi</math> de hoogte van het object is in graden (gecorrigeerd voor dip, een negatieve waarde), <math>h</math> de hoogte van je oog boven het wateroppervlak en <math>r</math> de afstand tot het waargenomen punt. Het argument van de tangens is ook in graden.