Scooter

Uit EurosWiki
Scooter bij een prijsuitreiking

Hans Peter Geerdes, alias H. P. Baxxter of Scooter is een Duitse dichter en filosoof, wiens ideeën een grote invloed hebben uitgeoefend op de Oost-Nederlandse wijsbegeerte. Zijn eerste werk is eind 20e eeuw uitgebracht, en kenmerkt zich door de combinatie van lyrische dichtvormen en de filosofie. Kenners binnen de vereniging besteden vele avonden aan de kritische interpretatie van zijn werken.

Het werk van Scooter onderscheidt zich door de opzettelijke dubbelzinnigheid van de teksten. Hierdoor is het aan de aanhoorder om betekenis aan deze teksten te koppelen. Hieronder zijn enkele bekende uitspraken met hun meest geaccepteerde interpretatie beschreven.

How Much Is The Fish?

Over de uitleg van deze uitspraak wordt nog steeds debat gevoerd. Een populaire interpretatie is dat de tekst schijnbare paradoxen in de visconsumptie wil blootstellen. Door de vraag te stellen wordt de hoorder gedwongen na te denken over de prijs danwel kosten van een vis, zoals het verschil tussen de prijs van de vis in een supermarkt, en de kosten van de devaluatie van vispopulaties en hun leefgebied.

Respect To The Man In The Ice Cream Van

Dit wordt veelal gezien als schertsend commentaar op de maatschappelijke waardering van detailleveranciers. Het is aannemelijk dat de uitspraak geldt voor alle verkopers in fysieke winkels, die sinds de introductie van internetwinkelen meer gezien worden als gereedschap of hindernis dan als persoon.

It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice

Dit is een van de meest ondubbelzinnige uitspraken van de filosoof. Het is commentaar op de afbrokkeling van sociale cohesie en de groeiende focus op het belangrijk zijn of voelen, voornamelijk in de context van sociale media.