Schroefeffect

Uit EurosWiki

'Schroefeffect' is een sterk effect waar je vooral met achteruitvaren of -slaan met de Ebenhaëzer rekening mee moet houden. Het bestaat eigenlijk uit twee effecten: het wiel- en het schroefeffect. In dagelijks gebruik bij Euros wordt het eigenlijk altijd schroefeffect genoemd.

Het wieleffect

Het wieleffect ontstaat doordat de bovenste helft van de schroef minder diep in het water zit dan de onderste helft. Door invloed van het stromende water langs de romp, de interactie met de lucht (belletjes) en interactie met de bodem (zwevende korreltes) is het soortelijk gewicht van het water hoger naar mate je dieper komt. Door het hogere soortelijke gewicht heeft de schroef onder dus meer weerstand. Omdat er aan de onderkant meer weerstand is loopt de schroef als een wiel door het water 1 kant op. Het verschil is natuurlijk best klein maar een schroef draait ook heel vaak rond zodat je het uiteindelijk wel merkt.

Achteruit is een schroef minder efficient, hij draait vaak rond om weinig water te verplaatsen, het wieleffect is dan relatief sterk.

Het schroefeffect

Volgt eigenlijk uit het wieleffect. Doordat naar de ene kant meer water wordt verplaatst dan naar de andere ontstaat een hoog en een laag drukgebied. Achteruit varend(slaan) hopen deze drukgebieden als het ware op en merk je het effect heel sterk. Vooruit nauwelijks omdat de waterkolom zich van het schip af verplaatst.

Twee typen schroeven

Er bestaan links en rechts om draaiende schroeven. Afhankelijk van je schroef werkt het effect dus ook de andere kant op. De Ebenhaëzer heeft een rechtse schroef, dus achteruit trekt de kont naar bakboord en vooruit (ietsjes) naar stuurboord.

Praktijk

Vooruitvarend is het schroefeffect niet aanwezig en het wieleffect gemakkelijk te compenseren met het roer. Achteruitvarend(slaan) het gecombineerde effect sterk aanwezig, je kan het handig gebruiken voor bijvoorbeeld een draai of aanleg maar als je er geen rekening mee houdt kan het ook vervelend in de weg zitten.

zie ook: motorboek