Rode diesel

Uit EurosWiki

Rode diesel is hetzelfde als gewone diesel, op een uitzondering na: er is een rode kleurstof aan toegevoegd. De reden hiervoor is dat gecontroleerd kan worden of er gewone of rode diesel is gebruikt. Voor rode diesel geldt namelijk een gunstiger accijnstarief. De rode kleurstof blijft lang achter in de tank, waardoor ongeoorloofd gebruik naderhand nog kan worden aangetoond.

Het is slechts in een aantal gevallen toegestaan om rode diesel te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Landbouwwerktuigen
  • Aggregaten
  • Beroepsvaart
  • Varende monumenten (zoals de Ebenhaëzer).

Gasolie

Het woord gasolie wordt ook vaak gebruikt voor (witte) diesel of rode diesel. Sommige bronnen zeggen dat gasolie een synoniem voor rode diesel is, maar het wordt ook gebruikt voor gewone witte diesel. Het lijkt erop dat er geen strikt onderscheid is.
Als je bij een pomp "diesel" en "gasolie" naast elkaar staan, dan weet je echter vrij zeker dat er met het laatste rode diesel wordt bedoeld.