Rietadje

Uit EurosWiki

Een rietadje is een specifieke manier om een flesje bier leeg te drinken. Daartoe wordt een buigrietje in het flesje geplaatst en langs de hals van het flesje weggebogen. Het flesje wordt vervolgens via de reguliere drinkopening (bij voorkeur in één keer) leeggeadt. Het rietje fungeert hierbij als luchtaanvoeropening, hetgeen een bevorderende invloed heeft op het tempo waarin het bier het flesje verlaat.