Overlap (Wedstrijdzeilen)

Uit EurosWiki
Er is overlap tussen de twee boten omdat geen van beide vrij voor (of vrij achter) ligt en er minder dan twee bootlengtes tussen ze zit.

Er is sprake van overlap als twee boten naast elkaar liggen. Geen van de boten ligt dan vrij voor of vrij achter.

Als de twee boten meer dan twee bootlengtes van elkaar verwijderd zijn, dan is er geen sprake van overlap. Je kan een overlap dus verbreken op drie manieren.

  • Harder varen (of opsturen) zodat je vrij voor komt te liggen.
  • Langzamer varen zodat je vrij achter komt te liggen.
  • De afstand tot je tegenstander vergroten tot minstens twee bootlengtes.

Zie ook