Offshore Special Regulations

Uit EurosWiki

Om offshore wedstrijden te mogen varen, moet je voldoen aan de Offshore Special Regulations (OSR) van de ISAF. Dit geldt dus bijvoorbeeld als Jaffa de North Sea Race vaart. Jaffa valt voor die wedstrijd doorgaans in de OSR 3 with life raft categorie.

OSR klassen

Er zijn meerdere OSR categoriën, varierend van OSR 0 (voor langdurige oceanraces) tot OSR 5 (dagwedstrijden in een beschermde omgeving). De regels varieren tussen monohulls (boten met 1 romp) en multihulls (meerdere rompen, zoals catamarans en trimarans). Daarnaast hebben sommige categoriën een met en zonder reddingsvlot variant. Zoals gezegd valt Jaffa bij de North Sea Race (van en naar Engeland) in de OSR 3 klasse met reddingsvlot. De OSR 3 regels gelden voor alle wedstrijden op open water, enigszins beschermd door de kust of niet ver daarvan verwijderd.

Regels voor OSR 3 with life raft

De regels waaraan een boot die in de OSR 3 with life raft categorie valt moet voldoen, zijn te vinden op de website van de ISAF www.sailing.org. Opgemerkt moet worden dat organisaties van wedstrijden extra vereisten kunnen stellen. Zo is het gebruikelijk dat de R.O.R.C., de organisatie van de North Sea Race, extra eisen stelt. Deze zijn te vinden op hun website, waar ook alle regels geldend voor de OSR 3 categorie overzichtelijk terug te vinden zijn.

De regels kunnen jaarlijkst aangepast worden. Het is daarom belangrijk om elk jaar opnieuw te controleren of er (grote) wijzigingen zijn. Het verdient de aanbeveling om dit al tijdens het klusseizoen te doen, want het is niet ondenkelijk dat er ooit (flink) geklust zal moeten worden om aan een nieuwe regel te voldoen.

De belangrijkste "standaard" regels waaraan Jaffa doorgaans moet voldoen zijn te vinden in het artikel: OSR Jaffa.

Keuring

Bij offshore wedstrijden is het gebruikelijk dat er voor de wedstrijd een controle plaatsvindt, de keuring. Tijdens deze keuring wordt gekeken of schip en bemanning aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen. Is dit niet het geval (ook na hercontrole), dan wordt het schip van de wedstrijd uitgesloten.

Zeezeilen, niet in wedstrijdverband

Hoewel Euros voor het normale zeezeilen formeel niet aan de Offshore Special Regulations hoeft te voldoen, is het niet onverstandig om toch aan de regels te voldoen. De OSR regels zijn bedoeld om de veiligheid op voldoende peil te houden. Voor de gebruikelijke zeezeilroutes en bestemmingen volstaat waarschijnlijk de OSR 3 with life raft categorie. Bij bijvoorbeeld een eventueel nieuwe Azorentocht, is het niet onverstandig om nog een stapje verder te gaan. Met de aanschaf van de AIS transponder is er ook besloten om Jaffa met het zeezeilen aan OSR 2 te laten voldoen.

Externe links

Zie ook