Meteo Menno

Uit EurosWiki

Meteo Menno is een (bijna) 24/7 service met telefonische weersvoorspellingen voor kust- en binnenwateren in Europa. Sinds 2010 voorziet Meteo Menno v2.0 ook in routeplanningen voor wedstrijden; tijdens de 24 uurs race van 2010 vormde hij een cruciaal onderdeel van het support team voor Jaffa.