MediaWiki:Delete and move text

Uit EurosWiki

Verwijdering nodig

Onder de nieuwe naam "$1" bestaat al een artikel. Wilt u het verwijderen om plaats te maken voor het te hernoemen artikel?