Matcotraditie

Uit EurosWiki

Traditie waarbij de Matco, zijn of haar opvolger zoent, mits van verschillend geslacht. De laatste jaren hebben de Matco's zich niet meer aan deze traditie gehouden.

Omstandigheden hebben er toe geleid dat de traditie eenmaal op een gebeurtenisvolle avond in 2023 te Enkhuizen weer is uitgevoerd.