Matcie

Uit EurosWiki

De Matcie was de commissie die, bij gebrek aan een echte Matco, in de loods de taken van de Matco overnam. Dit was in het bestuursjaar 1999-2000.

Een van de meest in het oog springende wapenfeiten van de matcie is de belettering van de huik van Lichtekooi. Het bestuur had een bedrag bepaald van wat de beletterde huik mocht kosten. Degene die hierover contact met de zeilmaker opnam, had begrepen dat de belettering dit mocht kosten. Het WWW.EUROS.NL is niet te missen.

De matcie heeft in het jaar 1999-2000 een groot deel van het bevoorraden en een deel van het bestuur voortvarend aangepakt. De materiaalcommissie bestond uit Manus Barten, Jan-Willem Purmer en Rianne Bijlsma (klopt de laatste naam?).