Kortetermijnbeleid

Uit EurosWiki

Het kortermijnbeleid bevat de plannen voor het komende bestuursjaar die een bestuur presenteert bij haar aantreden. Een kortetremijnbeleid bevat onder meer de volgende zaken: De begroting voor komend boekjaar, plannen die het bestuur heeft met commissies en dingen die het bestuur zelf van plan is in hun bestuursjaat uit te voeren. Verder is het bestuur vrij om het kortetermijnbeleid uit te breiden met andere zaken die ze leuk, boeiend of nuttig vinden. Het kortetermijnbeleid meot worden goedgekeurd op de wissel-ALV. Deze ALV is dan ook het uitgelezen moment voor leden om te zeuren over de inhoud.

Zie ook

Langetermijnbeleid