Intrinsieke kromming

Uit EurosWiki

Intrinsieke kromming van een oppervlak is een kromming die meetbaar is op het oppervlak.

Een ontwikkelbaar oppervlak is een oppervlak zonder intrinsieke kromming. De eigenschap van een ontwikkelbaar oppervlak heet "enkelvoudig gekromd" omdat één van de principale kromtestralen oneindig is, en de bijbehorende kromming dus nul.

Een voorbeeld is een driehoek op een bol. Stel je een driehoek voor die loopt van 0.00N 0.00E, over de evenaar naar 0.00N 90.00E, langs de meridiaan naar de noordpool, en vanaf daar weer langs de nulmeridiaan naar het beginpunt. Deze gelijkzijdige driehoek heeft hoeken van 90 graden. De som van de hoeken is dus 270 graden. In een plat vlak zou de som van de hoeken altijd 180 graden zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het aardoppervlak gekromd is, ook wanneer verder geen informatie beschikbaar is over de omringende ruimte. Een dergelijke kromming is niet waar te nemen op het oppervlak van een cylinder (of ieder ander ontwikkelbaar oppervlak).

Het begrip intrinsieke kromming is relevant voor zeilers om twee redenen:

  1. Een enkelvoudig gekromd oppervlak kan worden verkregen door een plaat hout te buigen, eventueel ondersteund door spanten. Daardoor zijn deze vormen veel makkelijker te maken dan objecten met intrinsieke kromming.
  2. Een oppervlak met intrinsieke kromming is stijver dan een ontwikkelbaar oppervlak (en dus veel stijver dan een vlak).