Gewicht

Uit EurosWiki

De zwaartekracht op een object. Dit is gelijk aan de massa van het object (m) maal de zwaartekrachtversnelling (g). In Nederland is de zwaartekrachtversnelling ongeveer 9,81 m/s^2.