Eos, de geschiedenis

Uit EurosWiki

Tijdens het 4-de lustrum deed het erelid Wiebe Draijer in zijn toespraak een oproep om te komen tot de oprichting van een oudleden vereniging. Twee aanwezig oudleden (geen idee wie dat waren) gaven toen aan daar mee aan de slag te gaan.

Na het verjaardagsfeest van Paul Klaarwater begin 1989 stonden Herman Schartman en Olaf Calis buiten op de da Costastraat nog een tijd na te praten toen het gesprek op een oudleden vereniging kwam. Omdat er nooit meer iets was vernomen besloten ze zelf maar een oudleden vereniging op te richten.

Advertenties in Volkskrant (8 april 1989) en NRC (15 april 1989)

Mailingen

Van start met 19 leden

Eerste evenement op 3/4 juni 1989

Doop tijdens het 5-de lustrum

Contributie

De contributie van Eos was altijd belachelijk laag: fl 10,- Zodat er niemand vanwege de hoogte van de contributie zijn lidmaatschap zou opzeggen. De contributie was alleen bedoeld om de copieer- en portokosten te kunnen dekken.

In ????, na opmerkingen van André Middelbos dat hij het gezeur elk jaar over dat tientje zat was, is er ook een contributie voor het leven gekomen van 20 maal de jaar contributie. Toen dus fl 200,-. Na de invoering van de Euro werden de bedragen resp. €5,- en €100,-.

In 2008 is besloten de contributie af te schaffen omdat in het internet tijdperk alles electronisch gaat en er geen copieer- en portkosten meer gemaakt worden.