Eems

Uit EurosWiki

De Eems is een getijdenrivier tussen Nederland en Duitsland. De Eems mond uit in de Waddenzee. Alleen in de benedenloop is de Eems een tijd lang een grensrivier. Het grootste deel stroomt door Duitsland, vandaar dat het niet is afgedamd zoals Nederland al lang gedaan zou hebben. De Eems is daardoor zeer belangrijk voor de fauna in het oostelijk deel van de Nederlandse Waddenzee. Overal in de omgeving van de Eems is de bodem zachte blubber. Ter hoogte van Eemshaven vertakt de Eems zich in het Doekegat en de Oude Eems, ten westen van Borkum, en de Osterems ten oosten van Borkum.

In de tijd van de Romeinen was het stuk Waddenzee ten noorden van de vertakking een groot eiland, samen met waar tegenwoordig Juist ligt. Dit eiland heette Burkana. In 1170 is dit eiland grotendeels door de zee verzwolgen, alleen Borkum en Juist zijn nog over.

Landinwaarts verbreedt de Eems zich in de Dollard. Verder bovenstrooms loopt de Eems door Duitsland. Het bovenstroomse stuk schijnt best mooi te zijn.