Dam van Teding

Uit EurosWiki

De jonkheer van Teding heeft geprobeerd een dam aan te leggen van Holwerd op de vaste wal naar Ameland. Gelukkig heeft de natuur alle pogingen teniet gedaan. De restanten liggen er nog, dus pas een beetje op wanneer je onder Ameland door vaart. De dam staat in de kaart aangegeven en kan het best in de betonde vaargeulen worden gepasseerd.