Chargeren

Uit EurosWiki

Chargeren is het formeel belasten van een lid of donateur met de verantwoordelijkheden behorende bij een functie. Dechargeren is het omgekeerde: het ontladen van deze verantwoordelijkheden. Bij Euros worden doorgaans alleen de leden van het bestuur en de kascommissie gechargeerd. Sommige besturen kiezen ervoor om ook alle personen in commissies te chargeren.

Chargeren en dechargeren op de Wissel ALV

Het dechargeren van een bestuur en het chargeren van het kandidaatsbestuur gebeurt op de jaarlijkse Wissel ALV, mits er geen bezwaren zijn vanuit de ALV. In principe chargeert de huidige voorzitter eerst het kandidaatsbestuur, waarna de voorzitter van dit kandidaatsbestuur het nog zittende bestuur dechargeert. Dit kan ook gebeuren middels een gezamelijke hamerslag van de zittende en aankomend voorzitter.

Sommige besturen kiezen ervoor om eerst zichzelf te dechargeren, waarna het kandidaatsbestuur zichzelf als bestuur chargeert. In principe is dit niet in tegenspraak met onze statuten en het HR, maar sommige leden hebben bezwaar tegen de korte bestuurloze en dus anarchistische periode tussen decharge en charge.

Formele bestuurswissel

De formele bestuurswissel vindt na de Wissel ALV plaats bij de Kamer van Koophandel. Daar schrijft het oude bestuur, meestal in persoon van de voorzitter, het nieuwe bestuur in en het oude bestuur uit als bestuur der Drienerlose Zeilvereniging Euros. Hiermee is de bestuurswissel formeel gezien een feit is. Tot deze wijziging is het oude bestuur formeel nog verantwoordelijk voor de handelingen van het nieuwe bestuur.