Brak (water)

Uit EurosWiki

Brak water is een combinatie tussen zoet en zout water.