Zeilwoordenboek Engels-Nederlands: verschil tussen versies

Uit EurosWiki
Regel 50: Regel 50:
 
| Fully battened sail || Volledig doorgelat zeil ||  
 
| Fully battened sail || Volledig doorgelat zeil ||  
 
|-
 
|-
| Full batten || ... || Zeillat die van voorlijk tot achterlijk loopt (doorlopende lat).
+
| Full batten || doorlopende lat || Zeillat die van voorlijk tot achterlijk loopt.
 
|-
 
|-
 
| Leech batten || ... || Zeillat die alleen in het achterlijk zit.
 
| Leech batten || ... || Zeillat die alleen in het achterlijk zit.
Regel 73: Regel 73:
 
Eurosboten met een vaste broek).
 
Eurosboten met een vaste broek).
 
|-
 
|-
| Head || [[Tophoek]] ||
+
| Head || [[Tophoek]] of tophout || Het tophout is de versteviging, en heet ook zo als die van aluminium is gemaakt.
 
|-
 
|-
 
| Clew || [[Schoothoek]] ||
 
| Clew || [[Schoothoek]] ||

Versie van 16 jan 2008 01:18

Veel literatuur over zeilen is in het Engels. Daarom hierbij een Engelse woordenlijst zodat al die Engelse termen ook duidelijk zijn. Mocht je er een tegenkomen waarvan je de betekenis niet weet en die nog niet in de lijst staat, vul deze dan gewoon in. Dan kan iemand anders de betekenis erbij zetten. Sommige woorden hebben geen goede nederlandse vertaling. Er wordt dan uitgelegd wat het is.

Sails - Zeilen

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Mainsail Grootzeil
Jib Fok
Genoa Genua
Solent Soling
Staysail Stagzeil
(Roller) furling genoa Rolgenua
Reef Rif
Storm jib Stormfok
Trysail Trysail stormgrootzeil
Reefing line Smeerreep
Spinnaker Spinnaker
Gennaker Gennaker
Runner ... Spinnaker om laag ruimewinds/voordewinds te varen
VMG spinnaker ... Spinnaker voor optimale VMG op een voordewinds rak
(Sc)reacher ... Spinnaker om hoog ruime winds of halvewinds te varen (Screacher zelfs nog iets hoger)
Code Zero ... Soort genua die vliegend gehesen wordt op (laag) aandewindse koersen bij licht weer.
Jibtop ... Genua voor ruimewindse koersen (als het te hard waait voor de spi)
Solid wing sail ... Massieve vleugel ipv een zeil van zeildoek.

Sail parts - Zeil onderdelen

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Sail batten Zeillat
Fully battened sail Volledig doorgelat zeil
Full batten doorlopende lat Zeillat die van voorlijk tot achterlijk loopt.
Leech batten ... Zeillat die alleen in het achterlijk zit.
Tapered sailbatten Verjongde zeillat
Batten pocket Zeillatzak Soms ook wel specifiek het plastic dingetje in het voorlijk bij doorlopende latten
Roach Uitbouw
Square top (mainsail) ... Sterk uitgebouwd grootzeil dat praktisch rechthoekig is
Luff Voorlijk
Leech Achterlijk
Foot Onderlijk
Loose footed Losse broek
Shelf foot Vaste broek Vaak is dit een lichte flexibele stof die de vorm van het zeil onderin minder verstoort (i.t.t. de

Eurosboten met een vaste broek).

Head Tophoek of tophout Het tophout is de versteviging, en heet ook zo als die van aluminium is gemaakt.
Clew Schoothoek
Tack Halshoek
Leech line Reguleerlijntje
Reef point Reefpunt
Sail tie Bindlijntje
Spreader patch ... Bescherming waar de zaling het grootzeil raakt.
Luff rope/bolt rope Lijketouw
Hanks Leuvers (fok)
Tuff luff/headfoil Voorstagprofiel
(Mainsail) slides Leuvers (grootzeil)
Overlap Overlap

Rig - Tuig

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Sloop rigged Sloepgetuigd
Masthead rig Top tuig
Fractional rig Fractioneel tuig
Cutter rigged Kotter getuigd
Schooner Schoener Tweemaster waarvan de achterste mast het hoogst is
Ketch Kits Tweemaster waarvan de achterste mast het laagst is
Yawl Jol? Tweemaster waarvan de achterste mast zeer klein is
Mast Mast
Tapered mast Verjongde mast
Rotating wingmast Draaibare vleugelmast
Masthead crane ... Uitstekende ding bovenop de mast waar de achterstag aan vast zit
Boom Giek
Spinnaker pole Spinnakerboom
Bowsprit Boegspriet
Whisker pole Fokkeboom?? Boom om fok mee uit te bomen
Jockey pole
reaching strut
... Boompje dat op de mast gaat om de loefschoot naar buiten te duwen bij halvewindse koersen

Standing rigging - Staand want

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Hounds Voorstagbeslag
Forestay Voorstag
Inner forestay Binnenvoorstag
Cutter stay Kotterstag
Capshrouds /
Upper shrouds /
Uppers
Topwant
Lower shrouds /
Lowers
Hoofdwant
Shroudbase ... Afstand tussen de zijstagen aan bakboord en stuurboord
Spreaders Zalingen

Voor masten met meerdere sets zalingen hebben ze een systematisch systeem van naamgeving voor de zijstagen. Ze nummeren de stagen van beneden naar boven per set zalingen. Ze maken hierbij onderscheid tussen de Verticals (die naar de volgende zalingen gaan) en de Diagonals (die aangrijpen net onder de zalingen). Dit korten ze dan af met de letter D of V gevolgd door het nummer. D2 is dus de stag die van het uiteinde van de eerste zaling naar net onder de tweede zaling loopt. De bovenste zijstagen worden nog steeds de Capshrouds (Caps) genoemd.

Schematische tekening van een mast met de namen van de stagen


Schematische tekening van een mast met de namen van de stagen


Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Continuous rigging Continue verstaging Alle zijstagen lopen door tot de wantputtingen
Discontinuous rigging Discontinue verstaging De zijstagen eindigen bij de zalinguiteindes
Rod rigging Massieve verstaging Geen staaldraad, maar massief RVS staven
Dyform Dyform Speciale soort staaldraad die minder rekt dan normaal 1x19 staaldraad, zit op Jaffa
1x19 wire 1x19 staaldraad Draad bestaat uit 1 maal 19 strengen. Rekt minder dan 7x19, en is minder soepel. Wordt veel gebruikt voor verstaging. Hebben alle andere euros boten.
7x19 wire 7x19 staaldraad Draad bestaat uit 7 maal 19 strengen. Rekt meer dan 1x19, maar is soepeler. Wordt veel gebruikt voor lopend want. Steeds minder door de opkomst van dyneema.
Rigging screw /
Turnbuckle
Wantspanner
(Rigging) toggle ... Stukje RVS beslag dat wantspanners toestaat in het horizontale vlak te bewegen, zodat er geen buigkrachten op de wantspanner komen
Clevis pin Tonnetje
Cotter pin Splitpen
Safety ring/
Ring ding
Borgringetje
Chain plate Wantputting
Deck spreaders ... Letterlijk: dekzalingen
Backstay Achterstag
(Backstay) flicker/whip ... Veer die de achterstag optilt als er geen spanning op staat zodat het uitgebouwde grootzeil er onderdoor kan.
Running backstay / Runner Bakstag
Checkstays Checkstays Stagen die laag op de mast aangrijpen en waarmee te sterke mastbuiging weer teniet gedaan kan worden
Jumpers Jumpers Zalingkjes en stagen bij Jaffa bovenin de mast
Diamond rigging Diamantverstaging

Running rigging - Lopend want

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
(jib/genoa/spinnaker/mainsail)
Halyard
(fokke/genua/spinnaker/grootzeil)
Val
(jib/genoa/spinnaker/main)
Sheet
(fokke/genua/spinnaker/groot)
Schoot
Thimble Splitskous
Splice Splits
Marlin spike Marlpriem
Shackle Harpje
Snapshackle Snapshackle
D Shackle D sluiting
Tapered Verjongd
Single braid Enkel gevlochten
Double braid Dubbel gevlochten Mantel en kern
3 strand 3 strengs
Laid rope/Twisted rope Geslagen lijn
Marlowbraid ... Lijn met gevlochten mantel en geslagen kern (van fabrikant Marlow)
Mooring line Landvast

Spinnaker - Spinnaker

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Topping lift /
Uphaul
Boomhijs
Foreguy Boomneerhouder Die op het voordek zit, en dus de boom zowel naar beneden als naar voren trekt
(After)guy (US) /
Brace (UK)
Loefschoot
Sheet Lijschoot
Barberhauler Barberhauler Blokje aan lijntje waarmee de spischoten naar het breedste punt van de boot getrokken kunnen worden voor meer controle over de boom of een stabielere spinnaker
Spinnaker systeem met aparte loef en lijschoten


Spinnaker systeem met aparte loef en lijschoten


Bij Jaffa wisselen bij het gijpen de loefschoot en lijschoot van functie. Op grote boten wordt er een ander systeem gebruikt. Daarbij zit aan beide kanten van de boot een loefschoot die vanaf het breedste punt van de boot naar de schoothoek aan zijn eigen kant loopt (D) en een lijschoot die naar de schoothoek aan zijn eigen kant toe loopt (F). Beide schoothoeken hebben dus een eigen loef en lijschoot. Dit betekent dat bij het spinnakeren dus aan een kant een loefschoot niks doet en de andere kant de lijschoot niks doet. Dit geeft de volgende termen:

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Lazy guy Loefschoot die niet in gebruik is
Lazy sheet Lijschoot die niet in gebruik is

Bij het gijpen wordt de spi gevliegerd met de beide schoten (sheets) totdat de voordekker de oude loefschoot (guy) uitgehaakt heeft en de nieuwe ingehaakt heeft.

Mainsail - Grootzeil

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Reefline Smeerreep
Outhaul Onderlijkstrekker
Vang(US) / Kicker(UK) Neerhouder
Cunningham Cunningham
Preventer Bulletalie
Topping lift Kraanlijn
Traveler Overloop

Foresails - Voorzeilen

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Genoa lead (car) Leioog
Genoa track Genuarail

Deck Hardware - Dekbeslag

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Purchase Vertraging
Block Blok
Cleat Kikker
(Bow)fairlead Verhaalklamp / Geleideoog
Clamcleat V-klem
Camcleat Curryklem
Rope clutch / Halyard stopper Valstopper
Winch Lier
Winch handle Lierhandel
Cabintop winch Lier op het kajuitdak
Grinder Grinder / Koffiemolen

Hull - Romp

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Deck Dek
Cockpit Kuip
Selfbailer Zelflozer
Gunwhales Gangboorden Engelse uitspraak: "gunnels"
Cabin Kajuit
Cabin roof Kajuitdak
Coach roof Garagedak
Companionway hatch Kajuitingang
Washboard Wasbord
Pushpit Hekstoel
Pullpit Preekstoel
Toerail Voetrail
Stanchion Scepter(paal)
Stanchion base Scepterpot
Lifelines Zeereling Let op: heel belangrijk verschil met het Nederlandse Lifelines
Tether Lifeline
Jackstay Loopband Die door het gangboord loopt om in te klikken met lifeline
Cockpit locker Bakskist

Appendages - Aanhangsels

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Keel Kiel
Fin keel Vinkiel
Bulb keel Bulbkiel
Centreboard Klapzwaard/midzwaard
Daggerboard Steekzwaard
Swing keel Kielmidzwaard
Canting keel Kantelkiel
Lift(ing) keel Hefkiel
Rudder Roer
Skeg Skeg
Transom hung rudder Aangehangen roer
Skeg hung rudder Roer aan een skeg
Spade rudder ... Doorgestoken roer dat niet aan een skeg hangt

Inside - Binnen

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Head/Toilet WC
Bulkhead Schot
Bunk/Berth Kooi
Pipeberth Pijpkooi Kooi gemaakt van een stuk pijp met een stuk doek ertussen gespannen
Quarter berth Hondekooi
Chart table Navigatietafel Ook wel: kaartentafel
Galley Kombuis (Keuken)
Hatch Luik
Porthole/portlight Patrijspoort

Under Sail - Zeilend

Courses - Koersen

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Beating (to windward) Aandewinds varen / Kruisen
Closehauled Aandewinds
Close reach Laag aandewinds / hoog halvewinds
Reach Halvewinds
Broad reach Laag halvewinds / Ruimewinds
Run Laag ruimewinds / Voordewinds
By the lee Binnen de wind
On port tack Aandewinds over stuurboord
On starboard tack Aandewinds over bakboord Let op! Dit is geen vergissing. Die rare engelsen draaien dit om. Bij een bakboord/stuurboord situatie zal een engelsman dus ook "starboard!" roepen.
On port gybe/jibe Ruimewinds over stuurboord
On starboard gybe/jibe Ruimewinds over bakboord
Upwind / Windward Loef / Naar loef
Downwind / Leeward Lij / Naar lij
2 sail reach ... Halvewinds varen met alleen grootzeil en fok
3 sail reach ... Halvewinds varen met grootzeil, fok en spinnaker
Windward Loefwaards
Leeward Lijwaards
Tacking downwind Afkruisen
To point ... aandewindse koers optimaliseren op hoogte
To foot ... aandwindse koers optimaliseren op snelheid

Manouvers - Manoeuvres

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
To tack Overstag gaan
To gybe(UK)/jibe(US) Gijpen
To luff (up) (Op)loeven
To bear away (Af)vallen
To hoist Hijsen
To douse/drop Strijken
To reef Reven
To shake a reef Ontreven
To sneak ... De spinnaker loefschoot naar de bek van de spiboom trekken voor het hijssen van de spi
To square ... De spiboom naar loef trekken, de loefschoot aantrekken
To peel the spinnaker/genoa De spi/genua "pellen" Zeilwissel waarbij het nieuwe zeil binnen of buiten het oude zeil wordt gehesen, waarna het oude zeil wordt gestreken

Wedstrijdterminologie

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
To hike Hangen?? In de rails zitten en hangen zodat zoveel mogelijk gewicht aan de hoge kant zit
Luffing match/duel Loefduel
Starting line Startlijn
Pin end ... Boeikant van de startlijn
Committee end ... Startschip kant van de startlijn. Als je tegen de wind in kijkt ligt boei altijd aan de linkerkant van de startlijn en het startschip aan de rechterkant van de startlijn.
RC / Race Committee Wedstrijdcomité
Protest hearing Protestbehandeling
Warning signal Waarschuwingssein Meestal 5 minuten sein
Preparatory signal Voorbereidingssein Meestal 4 minuten sein