Mayday

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Mayday kan meerdere betekenissen hebben:

  1. Noodkreet voor de marifoon wanneer een schip in serieuze nood verkeert. Het is het equivalent van het SOS in de radiotelegrafie. De term is een verbastering van het Franse m'aidez (=help mij). Zie hier voor meer informatie over Mayday.
  2. Naam van de studenten zeilvereniging uit Groningen.

Zie ook

G.S.Z. Mayday

Nicolaas Mulerius

Externe links