Kraanlijn

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De kraanlijn is een lijn van de top van de mast naar het uiteinde van de giek. Hiermee wordt de giek omhoog gehouden als het grootzeil niet gehesen is. Op de Ebenhaëzer wordt de kraanlijn dirk genoemd.

Bij zeer licht weer is dit een belangrijke trimlijn, omdat zonder de kraanlijn het gewicht van de giek het zeil te veel naar beneden zou trekken. De zwaartekracht is nu eenmaal een neerhouder die je niet los kan gooien.