Klusverslag

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Verslag waarin een bouwploegleider vertelt wat er het afgelopen klusseizoen aan zijn/haar boot gedaan is. Belangrijke informatie zoals kleurcodes van nieuwe kleuren lak zijn als het goed is in klusverslagen terug te vinden. Vergeet vooral niet te vermelden wat de waardigen moeten weten over de aangebrachte veranderingen. Zaken als een nieuwe acculader met bijzondere kwetsbaarheden, bij voorbeeld.