Bouwploeg

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Een bouwploeg is een groep klussers die het onderhoud van een van de boten uit de loods op zich neemt. Een bouwploeg heeft meestal een of meerdere bouwploegleiders. Sommige klussers zitten in meerdere bouwploegen, sommigen in geen enkele.