Boekjaar

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het boekjaar is de periode waarin een penningmeester verantwoordelijk is voor de boekhouding. Dit is niet precies gelijk aan de periode waarin die penningmeester gechargeerd is. Dit is meestal geen probleem doordat rond de najaars ALV de penningmeesters toch samen werken. Zo kan de nieuwe penningmeester ook worden ingewerkt.

Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september. Dit artikel 11 van de statuten.