Bestuur 2011-2012

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het Bestuur 2011-2012 bestaat uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Jasper Versteegh
Secretaris Mariska van Essen
Penningmeester Denise van Brenk
Materiaalcommissaris Bas Lahuis
PR-commissaris Tjibbe van der Laan
Zeilcommissaris Serena Dorrestijn

Zie ook

Besturen overzichtspagina