Bestuur 2009-2010

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het Bestuur 2009-2010 bestond uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Jeroen Oortwijn
Secretaris Annelies Rave
Penningmeester Arjan Bosscha
Materiaalcommissaris Jeroen Oortwijn
PR-commissaris Arjan Bosscha
Zeilcommissaris Vacant

Zie ook

Besturen overzichtspagina