Bestuur 2008-2009

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Bestuur 2008-2009.

Het bestuur 2008-2009 bestaat uit de volgende mensen:

Functie Naam
Voorzitter Roland van Dijk
Secretaris Renate Klein Haneveld
Penningmeester Anne Visscher
Materiaalcommissaris Frederik Koopman
PR-commissaris Rinse Joustra
Zeilcommissaris Anne Visscher

Zie ook

Besturen overzichtspagina