Vieren

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Het laten uitlopen, losser zetten van een lijn vaak een schoot. In de praktijk wordt ook vaak het object genoemd waaraan de lijn is bevestigd [1], zoals: Het zeil wat vieren of We vieren het anker een beetje

Het tegenovergestelde van vieren is halen, maar vaker worden de synoniemen aantrekken, doorzetten of doorhalen gebruikt.

Externe referenties

  1. Zie deze site voor meer informatie over het zgn. objectsverwisseling