Rondhout

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Rondhout is de verzamelnaam voor alle (ronde) houten balken die op het schip gebruikt worden. Van alle Eurosboten spreken we alleen bij de Ebenhaëzer over rondhouten.

De rondhouten van de Ebenhaëzer zijn: