OLV

Uit EurosWiki

Afko voor Opbrengsten Levensduur Verschillen.

Iedere ALV waar cijfertjes besproken worden, stelt iemand wel de vraag waar OLV voor staat. Tijdens het behandelen van de begroting is dit het startschot voor de ouwelullen om weer helemaal los te gaan over de discussie of het nou wel of niet de bedoeling is om deze post te begroten. Een discussie die altijd te lang duurt en waarvan nooit iedereen tevreden is met de uitkomst.

De laatste jaren wordt OLV toegestaan op de begroting. Voor zover bekend is er nooit een periode geweest waarin de OLV slechts gedeeltelijk begroot is.

In praktijk zien we het grootste deel van de begrote OLV ook weer terug in de afrekening.