Mini

Uit EurosWiki

Boottype van het een persoonsbootje bij Euros, Lytse Pier. Ontworpen door oud-lid Bart Krutwagen. Met de bouw is begonnen na het afronden van de bouw van Doordraijer, om kluskennis te behouden zolang er niets serieus gebouwd werd. Uiteindelijk was de Mini op 1 april 2003 voltooid. Vervolgens is de Mini tot Lytse Pier gedoopt tijdens dezelfde tewaterlating als Teerling. Lytse Pier is vernoemd naar een stripje uit de Leeuwarder Courant. Hierin is Lytse Pier, de hoofdpersoon, een nog al bang uitgevallen schipper. Lytse Pier is zelf weer een parodie op Grutte Pier, een Friese held uit lang vervlogen tijden.

Vaak wordt Lytse Pier ook nog als de Mini aangeduid.