Laserboot

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De bemanning van de Laserboot dient tijdens Euros evenementen te waken over de aanwezige Laser2's. Dit is vaak Teerling omdat die een buitenboordmotor heeft en goed opvalt. Dat houdt in dat er extra eten en drinken voor de bemanning van de Lasers wordt meegenomen en dat ze in de gaten worden gehouden en gesleept indien nodig, zoals bij bruggen. De Laserbemanning legt vooraf wat warme kleding op de laserboot en zorgt dat ze een beetje in de buurt blijven van de laserboot aangezien een laserboot niet meerdere lasers tegelijkertijd kan volgen en een laser vaak wat sneller vaart.

Andere mogelijke taken tijdens een evenement zijn: wekploeg, schoonmaakboot, afwasboot of kookboot.