Klusser

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Een klusser is iemand die klust. Klussers klussen vaak aan bootjes, maar er kan ook geklust worden aan andere objecten, zoals bijvoorbeeld een maquette in een waterbak.