BurgerKing

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Hamburgerketen die betere hamburgers dan de Mc Donalds verkoopt en op veel treinstations aanwezig is. O.a. in Enschede, Zwolle, Groningen en Alkmaar. Als je een Afterdinnerdip hebt is het een aanrader om een Dubbele Espresso te bestellen.

Externe Links

Website: http://www.burgerking.nl