Beugelmaatje

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ander persoon met wie je samen besluit een beugeltje Grolsch te gaan drinken op de Ebenhaëzer, opdat je samen drie streepjes kunt noteren op de streeplijst en vervolgens ieder een biertje te nuttigen.

Ontstaan toen er op de Ebenhaëzer eens een hele lading Grolsch beugel kratten in plaats van normale kratten geleverd was. Omdat de beugels te duur waren voor een streepje en twee overdreven was, is deze twee voor drie regeling geïntroduceerd.