Balans

Uit EurosWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het deel van de boekhouding waar de bezittingen en schulden bijgehouden worden. De bezittingen worden links genoteerd. De schulden worden rechts genoteerd.

De balans is de basis van de boekhouding. Alle andere stukken zijn onderdelen van de balans, of er van afgeleid. Onderdelen van de resultatenrekening zijn de liquide middelen of kas (bijgehouden in het kasboek), materiële activa, debiteuren, het eigen vermogen (bijgehouden in de resultatenrekening), crediteuren en voorzieningen. De staat van herkomst en besteding van middelen wordt achteraf berekend uit de balans.