BM

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

BM heeft meerdere betekenissen:

  1. Afkorting voor Bloody Mary, de naam van het clubblad.
  2. Afkorting voor de Bergumermeer, een in 1928 door Hendrik Bulthuis ontworpen zwaardboot. De BM wordt in de volksmond zeer regelmatig verward met de 16-kwadraat, die na de BM is ontworpen door Bulthuis. Volgens het Praktijkhandboek Kunststoffen staat de naam BM voor Bulthuis Methode en doelt op de door Bulthuis ontwikkelde bouwmethode waarmee de BM (en later ook de 16-kwadraat) zijn gebouwd. In deze methode wordt de romp gemaakt uit vele lange smalle latten die onderling zijn vastgespijkerd en watervast verlijmd.

Links

  • Zie hier voor het Wikipedia-artikel over het boottype BM.
  • Zie 16-kwadraat voor het Wikipedia-artikel over de 16-kwadraat.