'T Keldertje

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

't Keldertje was een zeer foute discotheek in Langweer met een lage gemiddelde leeftijd, gevestigd in een voormalig hotelpand. De kroeg had de vreemde gewoonte om met enige regelmaat failliet te gaan, van naam te veranderen en op een andere plaats in hetzelfde pand weer te verschijnen. In 2016 is definitief besloten om het pand waarin deze kroeg was gevestigd te slopen.