Inschrijven voor DMTRA Teamzeilen

/ /

Geef de volgende gegevens op

Zorg er voor dat mailadres correct is. Je ontvangt namelijk nadere informatie via dit adres.

Gebruik dit veld voor algemene opmerkingen, dieetvoorkeuren of andere info die door verenigingsleden kunnen worden ingezien.

Gebruik dit veld voor gezondheidsinformatie. Deze informatie is alleen inzichtelijk voor de contactpersoon van dit evenement, en indien nodig door ondersteunende leden, zoals bijvoorbeeld een kookteam.

Je naam is zichtbaar voor onze leden na inschrijving