Opleidingssysteem

Opleidingssysteem Ebenhaëzer

Voor onze 25 meter lange klipperaak ‘Ebenhaëzer’ is het schipperscollege opgericht dat uit ongeveer 25 leden bestaat. Het schipperscollege is een opleiding waarbij je via maat en motorschipper tot zeilschipper opgeleid wordt. 

Maat - Je begint de opleiding als maat. In deze fase leer je de boot kennen, de werking van de lieren begrijpen en de basis manoeuvres uit te voeren. Wanneer je voldoende kennis en ervaring hebt opgedaan, meestal na 2 a 3 jaar, wordt je motorschipper. 

Motorschipper - Als motorschipper mag je zelfstandig met de ‘Ebenhaëzer’ over binnenwateren varen, maar niet op het IJsselmeer of de Waddenzee. Na 2 of 3 jaar motorschipper te zijn geweest en hierbij voldoende ervaring te hebben opgedaan, wordt je zeilschipper.

Zeilschipper - Als zeilschipper dien je goed te kunnen navigeren en de boot onder alle omstandigheden goed te kunnen beheersen. Daarom is het belangrijk om in te kunnen schatten wat je wel en niet kunt, aangezien je een enorme verantwoordelijkheid draagt. 

Tijdens de evenementen vormen een aantal schipperscollegeleden de bemanning van de ‘Ebenhaëzer’. Deze bestaat uit een schipper, motorschipper en maat. De schipper geeft hierbij instructie aan de andere twee bemanningsleden. 

De ‘Ebenhaëzer’ ligt ’s winters in het Twentekanaal bij het Watersportcomplex. Gedurende de winter wordt er onderhoud aan het schip gepleegd om deze weer vaarklaar te krijgen voor het volgende seizoen. In een aantal klusgroepen wordt dan ondermeer het schip afgetuigd, de motor onderhouden, de rondhouten gelakt en veel gelast. Hierbij wordt de kennis van oudere leden overgedragen aan de jongere leden. Het klussen vormt een leuke aanvulling op het varen in het zomerseizoen.

De opleiding tot zeilschipper kost veel vrije tijd en het duurt een aantal jaar voordat je voldoende ervaring hebt om als schipper te varen. Het is daarom van belang dat schipperscollegeleden in het begin van hun studiejaren lid worden bij D.Z. Euros. De inzet is echter verspreid over het gehele jaar en je kunt het vaak zelf indelen, waardoor het zeer goed te combineren is met het volgen van een studie.

Voor meer informatie over het schipperscollege kun je mailen naar sc@euros.nl

 

Opleidingssysteem overige boten

Voor onze overige boten gebruiken we een systeem gebaseerd op waardigheid. Hierbij zijn er per boot vaardigheden en eisen opgesteld die je moet beheersen of aan moet voldoen om veilig en verantwoord met de boot te varen.  Beheers je in de ogen van minimaal twee andere waardigen deze vaardigheden voldoende, dan verkrijg je voor de betreffende boot een waardigheid. Wanneer je waardig bent voor een boot, mag je zelfstandig met deze boot gaan varen op het voor die boot toegestane vaarwater. Daarnaast kun je andere leden instructie geven, waardoor zij ook waardig kunnen worden. Wanneer er gevaren wordt met een boot van Euros, moet er altijd een waardige aanwezig zijn.

Een Euroswaardigheid is geen officieel diploma en is alleen geldig binnen de vereniging. Wel komen de eisen voor waardigheid voor een bepaalde boot zoveel mogelijk overeen met de eisen die gesteld worden aan het behalen van een officieel diploma bij een erkende zeilschool. Specifieke kenmerken van de Eurosboten krijgen extra aandacht, terwijl bepaalde aspecten van een officieel diploma bij Euros iets minder aandacht krijgen. Nieuwe leden die al een CWO-diploma bij een erkende zeilschool hebben behaald, zullen vrij gemakkelijk waardig worden. Andersom is het zo dat waardigen van Euros bij een zeilschool duidelijk een voorsprong hebben. 

Ook aan onze kleinere boten wordt gedurende het winterseizoen geklust. Dit wordt door alle leden (niet alleen de waardigen) gedaan. Hierbij vindt kennisoverdracht met betrekking tot verschillende klussen plaats, maar het is ook een goede manier om de boten beter te leren kennen. 

Voor meer informatie over waardigheden kun je mailen naar zeilco@euros.nl