Zeilwoordenboek Engels-Nederlands: verschil tussen versies

Uit EurosWiki
Regel 532: Regel 532:
 
|-
 
|-
 
| Spade rudder || ... || Doorgestoken roer dat niet aan een skeg hangt
 
| Spade rudder || ... || Doorgestoken roer dat niet aan een skeg hangt
 +
|-
 +
| Tiller || Helmstok ||
 
|}
 
|}
  

Versie van 12 okt 2010 11:36

Veel literatuur over zeilen is in het Engels. Daarom hierbij een Engelse woordenlijst zodat al die Engelse termen ook duidelijk zijn. Mocht je er een tegenkomen waarvan je de betekenis niet weet en die nog niet in de lijst staat, vul deze dan gewoon in. Dan kan iemand anders de betekenis erbij zetten. Sommige woorden hebben geen goede nederlandse vertaling. Er wordt dan uitgelegd wat het is.

Sails - Zeilen

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Mainsail Grootzeil
Mizzen Bezaan
Jib Fok
Genoa Genua
Solent Soling
Staysail Stagzeil
(Roller) furling genoa Rolgenua
Yankee Kluiver
Storm jib Stormfok
Trysail Trysail stormgrootzeil
Reef Rif
Reefing line Smeerreep
Spinnaker Spinnaker
Gennaker Gennaker
Runner ... Spinnaker om laag ruimewinds/voordewinds te varen
VMG spinnaker ... Spinnaker voor optimale VMG op een voordewinds rak
(Sc)reacher ... Spinnaker om hoog ruime winds of halvewinds te varen (Screacher zelfs nog iets hoger)
Code Zero ... Soort genua die vliegend gehesen wordt op (laag) aandewindse koersen bij licht weer.
Jibtop ... Genua voor ruimewindse koersen (als het te hard waait voor de spi)
Solid wing sail ... Massieve vleugel ipv een zeil van zeildoek.

Sail parts - Zeil onderdelen

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Sail batten Zeillat
Fully battened sail Volledig doorgelat zeil
Full batten doorlopende lat Zeillat die van voorlijk tot achterlijk loopt.
Leech batten ... Zeillat die alleen in het achterlijk zit.
Tapered sailbatten Verjongde zeillat
Batten pocket Zeillatzak Soms ook wel specifiek het plastic dingetje in het voorlijk bij doorlopende latten
Roach Uitbouw
Square top (mainsail) ... Sterk uitgebouwd grootzeil dat praktisch rechthoekig is
Luff Voorlijk
Leech Achterlijk
Foot Onderlijk
Loose footed Losse broek
Shelf foot Vaste broek Vaak is dit een lichte flexibele stof die de vorm van het zeil onderin minder verstoort (i.t.t. de

Eurosboten met een vaste broek).

Head Tophoek
Headboard Tophout Het tophout is de versteviging, en heet ook zo als die van aluminium is gemaakt.
Clew Schoothoek
Tack Halshoek
Leech line Reguleerlijntje
Reef point Reefpunt
Sail tie Bindlijntje
Spreader patch ... Bescherming waar de zaling het grootzeil raakt.
Taffeta Taffeta? Beschermlaag op laminaatzeilen (lijkt een beetje op zeiltape), kan aan 1 (enkelzijdig) of beide zijden (dubbelzijdig) van het zeil aangebracht worden.
Luff rope/bolt rope Lijketouw
Hanks Leuvers (fok)
Tuff luff/headfoil Voorstagprofiel Tuff luff is een merknaam
(Mainsail) slides Leuvers (grootzeil)
Mainsail track Mastgroef Wordt ook gebruikt om railsystemen aan te duiden met dezelfde functie
Overlap Overlap
Broadseaming Zeilmaaktechniek om bolling in het zeil te krijgen waarbij de afstand tussen de naden in de panelen niet constant is, maar groter in het midden van de panelen dan aan de uiteinden.

Rig - Tuig

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Sloop rigged Sloepgetuigd
Masthead rig Top tuig
Fractional rig Fractioneel tuig
Cutter rigged Kotter getuigd
Square rigged Dwarsgetuigd
Schooner Schoener Tweemaster waarvan de achterste mast het hoogst is
Ketch Kits Tweemaster waarvan de achterste mast het laagst is
Yawl Yawl Tweemaster waarvan de achterste mast zeer klein is
Mast Mast
Mizzen mast Bezaanmast Achterste mast op een kits of yawl
Telephone pole telefoonpaal Omschrijving van een zeer stijve mast die niet tot nauwelijks zal buigen tijdens het zeilen. Voorbeeld: EH (enigszins E22)
Fishing rod vishengel Omschrijving van een zeer slappe mast die snel en veel zal buigen tijdens het zeilen. Voorbeeld: Jaffa
Tapered mast Verjongde mast
Rotating wingmast Draaibare vleugelmast
Masthead crane kraantje Uitstekende ding bovenop de mast waar de achterstag aan vast zit
Boom Giek
Spinnaker pole Spinnakerboom
Bowsprit Boegspriet
Dolphin striker ? Zalingkje onder de dwarsligger waar de mast op staat bij catamarans
Whisker pole Fokkeloet Boom om fok mee uit te bomen
Jockey pole
reaching strut
... Boompje dat op de mast gaat om de loefschoot naar buiten te duwen bij halvewindse koersen

Standing rigging - Staand want

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Hounds Voorstagbeslag
Forestay Voorstag
Inner forestay Binnenvoorstag
Cutter stay Kotterstag
Capshrouds /
Upper shrouds /
Uppers
Topwant
Lower shrouds /
Lowers
Hoofdwant
Shroudbase spatting Afstand tussen de zijstagen aan bakboord en stuurboord
Spreaders Zalingen

Voor masten met meerdere sets zalingen hebben ze een systematisch systeem van naamgeving voor de zijstagen. Ze nummeren de stagen van beneden naar boven per set zalingen. Ze maken hierbij onderscheid tussen de Verticals (die naar de volgende zalingen gaan) en de Diagonals (die aangrijpen net onder de zalingen). Dit korten ze dan af met de letter D of V gevolgd door het nummer. D2 is dus de stag die van het uiteinde van de eerste zaling naar net onder de tweede zaling loopt. De bovenste zijstagen worden nog steeds de Capshrouds (Caps) genoemd.

Schematische tekening van een mast met de namen van de stagen


Schematische tekening van een mast met de namen van de stagen


Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Continuous rigging Continue verstaging Alle zijstagen lopen door tot de wantputtingen
Discontinuous rigging Discontinue verstaging De zijstagen eindigen bij de zalinguiteindes
Rod rigging Massieve verstaging Geen staaldraad, maar massief RVS staf van een speciale legering
Dyform Dyform Speciale soort staaldraad die minder rekt dan normaal 1x19 staaldraad, zit op Jaffa
1x19 wire 1x19 staaldraad Draad bestaat uit 1 maal 19 strengen. Rekt minder dan 7x19, en is minder soepel. Wordt veel gebruikt voor verstaging. Hebben alle andere euros boten.
7x19 wire 7x19 staaldraad Draad bestaat uit 7 maal 19 strengen. Rekt meer dan 1x19, maar is soepeler. Wordt veel gebruikt voor lopend want. Steeds minder door de opkomst van dyneema.
Rigging screw /
Turnbuckle
Wantspanner
T/Y/eye terminal T/Y/oog terminal Beslag aan het uiteinde van een stag waarmee het bevestigd wordt aan bv de mast of de wantputtingen
To swage persen van een terminal aan een stag
Swage deel van de terminal dat samengeknepen is bij het persen
(Rigging) toggle ... Stukje RVS beslag dat wantspanners toestaat in het horizontale vlak te bewegen, zodat er geen buigkrachten op de wantspanner komen
Clevis pin Tonnetje
Cotter pin Splitpen
Safety ring/
Ring ding
Borgringetje
Meat hook Vleeshaak Gebroken streng in een staalkabel. Heten zo omdat je jezelf er lelijk mee kan verwonden. Zie je vooral bij 7x19 staaldraad.
Chain plate Wantputting
Deck spreaders ... Letterlijk: dekzalingen
Backstay Achterstag
(Backstay) flicker/whip ... Veer die de achterstag optilt als er geen spanning op staat zodat het uitgebouwde grootzeil er onderdoor kan.
Running backstay / Runner Bakstag
Checkstays Checkstays Stagen die laag op de mast aangrijpen en waarmee te sterke mastbuiging weer teniet gedaan kan worden
Jumpers Jumpers Zalingkjes en stagen bij Jaffa bovenin de mast
Diamond rigging Diamantverstaging

Running rigging - Lopend want

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
(jib/genoa/spinnaker/mainsail)
Halyard
(fokke/genua/spinnaker/grootzeil)
Val
(jib/genoa/spinnaker/main)
Sheet
(fokke/genua/spinnaker/groot)
Schoot
Tackle takel, talie lijn die over twee of meer schijven loopt
Thimble Splitskous
Splice Splits
Splicing fid Splitsnaald
Marlin spike Marlpriem
Shackle Harpje
Snapshackle Snapshackle
D Shackle D sluiting
Swivel Wartel
Tapered Verjongd
Single braid Enkel gevlochten
Double braid Dubbel gevlochten Mantel en kern
3 strand 3 strengs
Laid rope/Twisted rope Geslagen lijn
Marlowbraid ... Lijn met gevlochten mantel en geslagen kern (van fabrikant Marlow)
Mooring line Landvast
Anchor line Ankerlijn
Scope Verhouding ankerlijnlengte : diepte

Spinnaker - Spinnaker

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Topping lift /
Uphaul
Boomhijs
Foreguy Boomneerhouder Die op het voordek zit, en dus de boom zowel naar beneden als naar voren trekt
(After)guy (US) /
Brace (UK)
Loefschoot
Sheet Lijschoot
Twing/Tweaker/Barberhauler Barberhauler Blokje aan lijntje waarmee de spischoten naar het breedste punt van de boot getrokken kunnen worden voor meer controle over de boom of een stabielere spinnaker
Spinnaker systeem met aparte loef en lijschoten


Spinnaker systeem met aparte loef en lijschoten


Bij Jaffa wisselen bij het gijpen de loefschoot en lijschoot van functie. Op grote boten wordt er een ander systeem gebruikt. Daarbij zit aan beide kanten van de boot een loefschoot die vanaf het breedste punt van de boot naar de schoothoek aan zijn eigen kant loopt (D) en een lijschoot die naar de schoothoek aan zijn eigen kant toe loopt (F). Beide schoothoeken hebben dus een eigen loef en lijschoot. Dit betekent dat bij het spinnakeren dus aan een kant een loefschoot niks doet en de andere kant de lijschoot niks doet. Dit geeft de volgende termen:

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Lazy guy Loefschoot die niet in gebruik is
Lazy sheet Lijschoot die niet in gebruik is

Bij het gijpen wordt de spi gevliegerd met de beide schoten (sheets) totdat de voordekker de oude loefschoot (guy) uitgehaakt heeft en de nieuwe ingehaakt heeft. wordt vaak gecombineerd met een dip pole gybe (zie manouvres) en dus meestal op grote boten (vanaf 35-40 voet).

Mainsail - Grootzeil

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Reefline Smeerreep
Outhaul Onderlijkstrekker
Vang(US) / Kicker(UK) Neerhouder
Cunningham Cunningham
Preventer Bulletalie
Topping lift Kraanlijn
Traveler Overloop

Foresails - Voorzeilen

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Genoa lead (car) Leioog
Genoa track Genuarail
Inhauler vertraging om de schoothoek van de fok meer naar de centerlijn van de boot te trekken

Deck Hardware - Dekbeslag

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Purchase Vertraging
Block Blok
Cleat Kikker
(Bow)fairlead Verhaalklamp / Geleideoog
Clamcleat V-klem
Camcleat Curryklem
Rope clutch / Halyard stopper Valstopper
Winch Lier
Winch handle Lierhandel
Cabintop winch Lier op het kajuitdak
Grinder Grinder / Koffiemolen
Backing plate Contraplaat

Engine - Motor

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Diesel Diesel
Petrol/Gasoline Benzine niet te verwarren met gasolie wat (accijnsvrije?) diesel is
Two stroke Tweetakt
Four stroke Viertakt
Oil filter Oliefilter
Water separator Water afscheider
Fuel filter Brandstoffilter
Fuel pump Brandstofpomp
Fuel level Brandstofniveau
Exhaust Uitlaat
Mixing elbow Bocht in de uitlaat net na de motor waar koelwater in de uitlaatgassen gemengd wordt.
Muffler Demper
Alternator (Wisselstroom)dynamo
Heatexchanger Warmtewisselaar
V belt V snaar
Stuffing box Schroefasafdichting
Prop shaft Schroefas
Transmission Keerkoppeling
Piston Zuiger
Camshaft Nokkenas
Crankshaft Krukas
Valve Klep
Valve clearance Klepspeling
(Head) gasket (Kop)pakking
Throttle Gashendel
Tachometer/Revcounter Toerenteller
Oil pressure gauge Oliedrukmeter
Oil/engine/water temperature gauge Olie/motor/watertemperatuurmeter

Hull - Romp

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Deck Dek
Sheerline Zeeg Kromming van de dekrand vanuit het zijaanzicht bekeken.
Cockpit Kuip
Sprayhood Buiskap
Spray Buiswater
Doghouse Vaste buiskap
Bimini(top) Bimini(top) Zonnescherm voor over de kuip
Selfbailer Zelflozer
Gunwhales Gangboorden Engelse uitspraak: "gunnels"
Cabin Kajuit
Cabin roof Kajuitdak
Coach roof Garagedak
Companionway hatch Kajuitingang
Washboard Wasbord
Pushpit Hekstoel
Pullpit Preekstoel
Toerail Voetrail
Stanchion Scepter(paal)
Stanchion base Scepterpot
Lifelines Zeereling Let op: heel belangrijk verschil met het Nederlandse Lifelines
Tether Lifeline
Jackstay Loopband Die door het gangboord loopt om in te klikken met lifeline
Cockpit locker Bakskist
(Multi) chined hull (Multi)knikspant
Round bilge hull Rondspant
S-bilge hull S spant
Lap straked hull Overnaadse romp
Tender Boot die snel veel helling maakt (eigenschap, tegengestelde van "stiff")
Stiff Boot die stabiel is en niet snel helling maakt (eigenschap, tegengestelde van "tender")
Tender Bijboot Wordt meestal gebruikt bij luxe jachten. Deze tenders zijn dan vaak ook groter dan de meeste eurosboten.
Dinghy Bijboot/klein bootje Is het woord dat je op Jaffa zou gebruiken voor de bijboot.

Appendages - Aanhangsels

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Foil (section) Profiel
Leading edge Voorkant van profiel
Trailing edge Achterkant van profiel
Span Lengte van profiel (Spanwijdte)
Chord Koorde Afstand van voorkant tot achterkant profiel
Thickness Dikte
Camber Bolling Asymmetrie tussen beide zijden profiel
Keel Kiel
Fin keel Vinkiel
Bulb keel Bulbkiel
Centreboard Klapzwaard/midzwaard
Daggerboard Steekzwaard
Swing keel Kielmidzwaard
Canting keel Kantelkiel
Lift(ing) keel Hefkiel
Rudder Roer
Skeg Skeg
Transom hung rudder Aangehangen roer
Skeg hung rudder Roer aan een skeg
Spade rudder ... Doorgestoken roer dat niet aan een skeg hangt
Tiller Helmstok

Inside - Binnen

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Head/Toilet WC
Bulkhead Schot
Bunk/Berth Kooi
Pipeberth Pijpkooi Kooi gemaakt van een stuk pijp met een stuk doek ertussen gespannen
Quarter berth Hondekooi
Chart table Navigatietafel Ook wel: kaartentafel
Galley Kombuis (Keuken)
Hatch Luik
Porthole/portlight Patrijspoort

Under Sail - Zeilend

Courses - Koersen

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Beating (to windward) Aandewinds varen / Kruisen
Closehauled Aandewinds
Close reach Laag aandewinds / hoog halvewinds
Reach Halvewinds
Broad reach Laag halvewinds / Ruimewinds
Run Laag ruimewinds / Voordewinds
By the lee Binnen de wind
On port tack Aandewinds over stuurboord
On starboard tack Aandewinds over bakboord Let op! Dit is geen vergissing. Die rare engelsen draaien dit om. Bij een bakboord/stuurboord situatie zal een engelsman dus ook "starboard!" roepen.
On port gybe/jibe Ruimewinds over stuurboord
On starboard gybe/jibe Ruimewinds over bakboord
Upwind / Windward Loef / Naar loef
Downwind / Leeward Lij / Naar lij
2 sail reach ... Halvewinds varen met alleen grootzeil en fok
3 sail reach ... Halvewinds varen met grootzeil, fok en spinnaker
Windward Loefwaards
Leeward Lijwaards
Tacking downwind Afkruisen
To point ... aandewindse koers optimaliseren op hoogte
To foot ... aandwindse koers optimaliseren op snelheid
Weather helm Loefgierig
Lee helm Lijgierig

Manouvers - Manoeuvres

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
To tack/come about Overstag gaan
To gybe(UK)/jibe(US) Gijpen
To luff (up) (Op)loeven
To bear away (Af)vallen
To hoist Hijsen
To douse/drop Strijken
To reef Reven
To shake a reef Ontreven
To sneak ... De spinnaker loefschoot naar de bek van de spiboom trekken voor het hijssen van de spi
To square ... De spiboom naar loef trekken, de loefschoot aantrekken
To peel the spinnaker/genoa De spi/genua "pellen" Zeilwissel waarbij het nieuwe zeil binnen of buiten het oude zeil wordt gehesen, waarna het oude zeil wordt gestreken
End for end gybe Gijp waarbij de bek van de spiboom die aan de mast zat de nieuwe schoot krijgt en vice versa
Dip pole gybe Gijp waarbij het ene eind van de spiboom aan de mast blijft zitten en men het andere eind laat zakken met de boomhijs om hem langs de voorstag te krijgen. Voor grote boten( (vanaf 35-40 voet), omdat de spiboom te zwaar wordt en de schootkrachten te groot.
To shrimp/trawl (lett: garnalen vissen) Een voorzeil of spinnaker achter de boot aan door het water slepen door een mislukte hijs/strijk, of een defect. [1]

Commands - Commando's

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Ready to tack?/Ready about? Klaar om te wenden?
Lee ho!! / Tacking!! / OK!! / Helm's a lee!! Ree!! Wat meer variatie dan in het Nederlands, de eerste is waarschijnlijk minder handig als je Lee ho zelf aan boord hebt
Back the jib Fok bak
Front the jib? Fok over slechts 1 hit in google, dus een beetje twijfelachtig
Jib to windward/wing and wing/goose wing Fok te loevert Definitie van de laatste 2 is wat breder. Kluiver naar loef en fok naar lij, of bij een tweemaster 1 grootzeil naar loef en 1 naar lij vallen daar ook onder.

Navigation - Navigatie

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Dead reckoning Gegist bestek Leent zich ongeveer even goed voor slechte woordgrapjes
Triangulation Driehoekspeiling
Cardinal Buoy Kardinaal
Lee shore Lagerwal
Windward shore Hogerwal

Docking - Aanleggen

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Marina Marina
Harbour Haven
Harbourmaster Havenmeester
Slip Ligplaats Box wordt weinig/niet gebruikt
Alongside Langszij
Fuel dock Tanksteiger
Dock Steiger
Spring line Spring
Shore power Walstroom
Dockline Landvast
Fenders Stootwillen
Anchorage Ankerplaats
Bow line Voorlijn
Stern line Achterlijn

Wedstrijdterminologie

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
To hike Hangen?? In de rails zitten en hangen zodat zoveel mogelijk gewicht aan de hoge kant zit
Luffing match/duel Loefduel
Starting line Startlijn
Pin end ... Boeikant van de startlijn
Committee end ... Startschip kant van de startlijn. Als je tegen de wind in kijkt ligt boei altijd aan de linkerkant van de startlijn en het startschip aan de rechterkant van de startlijn.
RC / Race Committee Wedstrijdcomité
Protest hearing Protestbehandeling
Warning signal Waarschuwingssein Meestal 5 minuten sein
Preparatory signal Voorbereidingssein Meestal 4 minuten sein
To overstand (the windward mark) (De bovenboei) overzeilen Te hoog uitkomen
To fetch (the mark) (De boei) halen Hoog genoeg uitkomen
(Race)course (Wedstrijd)baan
Windward/leeward or upwind downwind Lus Baan met alleen bovenboei en benedenboei
Triangle/sausage (UK?) Driehoek/lus Ook wel olympische baan genoemd
Trapezoid Trapezium Trapeziumvormige wedstrijdbaan

Tools - Gereedschap

Hand tools - Handgereedschap

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
Hammer Hamer
Saw Zaag
Chisel Beitel
Screwdriver (Cross-head/Philipshead, Flathead) Schroevendraaier (kruiskop, platte kop)
Wrench(US)/Spanner(UK) (steek/ring)sleutel
Adjustable wrench/spanner Engelse sleutel/bahco
Torque wrench Momentsleutel
Hex/Allen key (UK)/wrench (US) Inbussleutel
Vice Grip Griptang
Clamp (Lijm)klem

Powertools - Electrisch gereedschap

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
(Cordless)Drill (Accu)Boormachine
Drill press Kolomboormachine
Drill bit Boortje
Spade drill/Spade bit vlinderboor/speedboor
Jigsaw Decoupeerzaag
Belt sander Bandschuurmachine
Dual orbital sander Excentrische schuurmachine
Angle grinder Haakse slijper
Milling machine/Mill Frees
Lathe Draaibank Uitspraak: leeth

Meteorology - Meteorologie

Engels Nederlands Nederlandse omschrijving of toelichting
High/low pressure Hoge/lage druk
Ridge Rug
Trough Trog
Precipitation Neerslag
Visibility Zicht
Synopsis Overzicht