Voorzitter

Uit EurosWiki

Een voorzitter is de leider van een commissie of het bestuur. Met De voorzitter wordt meestal de bestuursvoorzitter bedoeld, tevens onderwerp van dit artikel.

Taken voorzitter

De voorzitter is op papier de machtigste persoon in de vereniging en leidt en maakt de agenda's van het bestuur, de bestuursvergaderingen en de ALV's. Zijn basistaken zijn gedefinieerd in de statuten en het HR, waaronder: het toezicht houden op naleving en de actualiteit van statuten en HR, het opstellen van het beleid en de uitvoering daarvan, het contact houden met andere verenigingen en het behartigen van de verenigingsbelangen. Samen met de secretaris of penningmeester vertegenwoordigt de voorzitter de verenging.

Naast de standaard taken is de voorzitter bezig met actuele aandachtspunten en problemen. Tevens ondersteunt hij zijn bestuursgenoten en helpt hen indien nodig met het uitvoeren van taken of neemt eventueel (tijdelijk) taken over. De voorzitter is het aanspreekpunt voor leden, commissies, diverse UT-instanties en externen. Hij hoort te weten wat er in de vereniging speelt, maar heeft ook nauw contact met andere verenigingen zoals roeien, kano en de sportraad en sportcentrum.

Op verenigingsfeestjes en huldigigen is het vaak de voorzitter die een paar woorden wijdt aan de prachtige prestatie, om er vervolgens namens het bestuur een fustje Grolsch in te gooien.

Trivia

  • De voorzitter is tevens lid van het stichtingsbestuur.
  • De voorzitter is altijd een echte vent, ook al is het een vrouw. We hebben dan ook geen voorzitsters.
  • Een gewild brasobject is de de voorzittershamer. Vaak gebrast vlak na of tijdens de Wissel-ALV.
  • Aan het begin van een bestuursjaar wordt een van de andere bestuursleden aangewezen als vice-voorzitter. Deze persoon vervangt de voorzitter indien hij afwezig is. In de praktijk blijft het vice-voorzitterschap doorgaans gelukkig beperkt tot een formaliteit.

Lijst met oud-bestuursvoorzitters

Bestuursjaar Naam
2013-2014 Madelon Voets
2012-2013 Jelmar Huizinga
2011-2012 Jasper Versteegh
2010-2011 Bas Ooms
2009-2010 Jeroen Oortwijn
2008-2009 Roland van Dijk
2007-2008 Diederik Keij
2006-2007 Inge Boomkamp
2005-2006 Harwin Reemeijer
2004-2005 Jurjen Zomerman
2003-2004 Brechtje Riphagen
2002-2003 Peter Nes
2001-2002 Arjan van Hoorn
2000-2001 Sjoerd Peerlkamp
1999-2000 Remco van Aken
1998-1999 Rutger Jansen
1997-1998 Agaath Hazenberg
1996-1997 Dennis Keizer
1995-1996 Arjen de Rijke
1994-1995 Nicolette du Rieu
1993-1994 Wouter van Aerle
1992-1993 Alfred Griffioen
1991-1992 Jasper van Aalten
1990-1991 Michiel van Duuren
1989-1990 Kirstin Blezer
1988-1989 Jaap Brinkert
1987-1988 Andre Middelbos
1986-1987 Rob van Kleef
1985-1986 Marjoleine van Dootingh
1984-1985 Paul Klaarwater
1983-1984 Jos Schotman
1982-1983 Geurt Stuurman
1981-1982 Anner Eggink
1980-1981 Jasper Straatsma
1979-1980 Jaap Harlaar
1978-1979 Jaap Harlaar
1977-1978 Jop van de Werff
1976-1977 Gerrit Smit
1975-1976 Jaap Poelma
1974-1975 Jan Sprenger
1973-1974 Geert Schuring
1972-1973 G.G. Oosterhof