Voorjaars ALV

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

De Voorjaars ALV vindt plaats in het voorjaar, meestal in april of mei. Tijdens de Voorjaars ALV worden de klusverslagen besproken en presenteert het bestuur haar Halfjaarcijfers. Dit is hét moment voor het bespreken van wilde plannen, gevoelige kwesties of heilige huisjes.

Zie ook