Spiritus

Uit EurosWiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Spiritus of brandspiritus is een alcohol die we o.a. gebruiken als brandstof van de origo's. Spiritus zit vaak in een blauwe plastic fles. Spiritus bestaat voor het grootste deel uit ethanol en er is meestal methanol toegevoegd zodat het giftig is om te drinken. Daarnaast is er een blauwe kleurstof aan toegevoegd zodat je niet in de war raakt met andere sterke drank.

Externe links