Spatiebalk

Uit EurosWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De spatiebalk is een toets die veelal aanwezig is op een computertoetsenbord. De spatiebalk wordt meestal gebruikt voor het invoegen van een kleine witruimte (een spatie) zodat het eenvoudiger wordt verschillende woorden in een zin te onderscheiden. De spatiebalk is een onmisbare toets bij het produceren van goed leesbare tekst. Overdadig gebruik van de spatiebalk heeft echter een sterk negatief effect op de leesbaarheid van een zin. Hierom dient bij het produceren van tekst (bijvoorbeeld voor de Euroswiki) enige aandacht te worden besteed aan de plaatsing van de spaties.

Met name bij het gebruik van samenstellingen komt het vaak voor dat deze onnodig worden onderbroken door een spatie. In het Nederlands worden samenstellingen vrijwel altijd aan zonder spaties geschreven. Indien er twijfel bestaat over het al dan niet noodzakelijk zijn van het gebruiken van de spatiebalk is het veelal raadzaam hier niet toe over te gaan. De kans dat de spatie in deze gevallen onnodig is blijk in de praktijk vrij groot te zijn. Ook wanneer het achterwege laten van een spatie resulteert in een onleesbaar woord hoeft er lang niet altijd teruggegrepen worden op het gebruik van de spatiebalk. Het invoegen van een koppelteken (-) volstaat in sommige gevallen.