Seksuele frustratie: versiegeschiedenis

Uit EurosWiki

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • huidigvorige 18 jan 2016 15:08Tomorsink overleg bijdragen 396 bytes +396 Nieuwe pagina aangemaakt met 'Als men seksueel gefrustreerd is, kan dit zich uiten in het gedrag van desbetreffende persoon. Het gedrag dat men vertoond als men seksueel gefrustreerd is uit zich vo...'